Skins
Kitchen fire protection

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1499 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Phát video-clip: 163814/04/2013
Firefighting is not job... it's a way of life!
Phát video-clip: 293514/04/2013
A fire extinguisher is an active fire protection device used...
Phát video-clip: 161314/04/2013
Fire safety, at its most basic, is based upon the...
Phát video-clip: 156214/04/2013
Foam test for the fire Officials.We've done another one...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.