Skins
Different ways of firefighting approach

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 604 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Fire test to show the diference of firefighting power
Fire test to show the diference of firefighting power
Phát video-clip: 79214/04/2013
Firefighting is not job... it's a way of life!
Phát video-clip: 61714/04/2013
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Phát video-clip: 72416/04/2013
Worst Fire Safety Demo Ever
Phát video-clip: 195914/04/2013
A fire extinguisher is an active fire protection device used...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.