Skins
Superior Foam Test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 898 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam test for the fire Officials.We've done another one since this one with our IFOAM.


Fire Fighting Foam Test


Fire Fighting Foam Test 1


Fire Fighting Foam Test 2


Fire Fighting Foam Test 3


Fire Fighting Foam Test 4


Fire Fighting Foam Test 5


Fire Fighting Foam Test 6


Fire Fighting Foam Test 8


Fire Fighting Foam Test 7


Fire Fighting Foam Test 9


Fire Fighting Foam Test 10


Fire Fighting Foam Test 11

Phát video-clip: 99813/04/2013
PyroGen là một sản phẩm tự chữa cháy có hiệu năng lớn được...
Phát video-clip: 241414/04/2013
A fire extinguisher is an active fire protection device used...
Phát video-clip: 129116/04/2013
Trong nhiều năm qua, Khu công nghiệp Tân Bình luôn được đánh...
Phát video-clip: 87714/04/2013
Fire Protection Overview
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.