Skins
Foam Sprinkler test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1224 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam Sprinkler Test Gone Bad
http://www.tycoeurope.com/fileadmin/user_upload/Poland/PDF/Exting/foam_en.pdf
Phát video-clip: 151714/04/2013
Maloney video
Phát video-clip: 126714/04/2013
Fire safety, at its most basic, is based upon the...
Phát video-clip: 206116/04/2013
Công nghệ chữa cháy bằng bọt có thể dập tắt đáp cháy một...
Phát video-clip: 120714/04/2013
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.