Skins
Foam Sprinkler test

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1373 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Foam Sprinkler Test Gone Bad
http://www.tycoeurope.com/fileadmin/user_upload/Poland/PDF/Exting/foam_en.pdf
Phát video-clip: 130916/04/2013
Advanced Fire Fighting
Phát video-clip: 107814/04/2013
Foam test for the fire Officials.We've done another one...
Phát video-clip: 102214/04/2013
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Phát video-clip: 171814/04/2013
Firefighting is not job... it's a way of life!
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.