Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 19
...khi đã thẩm duyệt, được trả lại cho chủ đầu tư 02 bộ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếp thẩm duyệt giữ lại 01 bộ để kiểm tra thi công, nghiệm thu công trình về phòng cháy và chữa cháy và trả lại chủ đầu tư lưu theo quy định sau khi công trình được nghiệm thu và đưa vào hoạt...
...phải căn cứ vào TCVN 2622-1995 vàphải  có sự thỏa thuận của cơ quan PCCCđịa phương, đồng thời phải có phương án chữa cháy trong quá trình thi công.   5. YÊU CẦU VỀ BẢO QUẢN HÀNG HOÁ 5.1. Hàng hoá, sắp xếpbảo quản tại cửa hàng, kho, bãi phải bảo đảm: 5.1.1. Gọn gàng, ngănnắp, dễ thấy,...
...9.9.Bể chứa có thể xây dựng bằng bê tông cốt thép hay gạch đá. Dùng loại vật liệunào phải tùy theo tính chất của bể, điều kiện đại chất, thi công, tình hìnhnguyên vật liệu ở địa phương và thông qua so sánh kinh tế kỹ thuật mà quyếtđịnh. Nếu đắp đất trên nóc bể chứa thì chiều dày nên lấy...
...  Chương I QUY ĐỊNH CHUNG               1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kếthi công, nghiệm thu và quản lý thiết bị chống sét cho các công trình xây dựngmới, cải tạo hoặc mở rộng....
...về PCCC bảo đảm các nội dung sau -Địa điểm xây dựng, bố trí các khu, lô. -Hệ thống giao thông và cấp nước. -Bố trí địa điểm hợp lý cho đơn vị thi công. •Hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng công trình gồm -Vănbản của Chủ đầu tư đề nghị chấp thuận địa điểm xây dựng, trong đó nêurõ địa điểm, quy...
...chịu tráchnhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng và sửdụng công trình; b/ Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây lắp công trình; c/ Tham gia nghiệm thu công trình. 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm: a/ Trình hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy theo quy...
...tiện phòng chống cháy nổ, phòng chống sét vàdòng điện lạc. b) Nhàxưởng, kho chứa nguyên liệu, kho chứa thành phẩm phải được thiết kế,thi công, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng theo đúng các quyđịnh hiện hành của pháp luật về đầu tư, xây dựng của nhà nước và cácyêu cầu về sản...
...sau khi đã thẩm duyệt, được trả lại chochủ đầu tư 02 bộ, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trực tiếpthẩm duyệt giữ lại 01 bộ để kiểm tra thi công, nghiệm thu công trình vềphòng cháy và chữa cháy và trả lại chủ đầu tư lưu theo quy định sau khicông trình được nghiệm thu và đưa vào hoạt động....
...quy định tại Điều 13 vàĐiều 14 của Nghị định này và các khoản kinh phí khác phục vụ việc lậpdự án, thiết kế, thẩm duyệt, thử nghiệm, kiểm định, thi công, nghiệmthu về phòng cháy và chữa cháy. Kinh phí phòng cháy và chữa cháy trongđầu tư, xây dựng phải được bố trí ngay trong giai đoạn lập dự án...
...về phòng cháy và chữa cháy. 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau: a) Không tổ chức giám sát thi công, lắp đặt hạng mục phòng cháy và chữa cháy của công trình; b) Không trình thẩm duyệt lại khi có thay đổi về thiết kế và thiết bị phòng cháy và...
1, 2  Trang sau