Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 8
NFPA1 Fire Prevention Code NFPA10 Standard For Protable Fire Extinguishers (1998 Edition) NFPA12 Standard On Carbon Dioxide Extinguishing Systems (2000 Edition) NFPA13 Standard for the Installation of sprinkler Systems 1999 Edition NFPA13E Recommended Practice For Fire Department...
Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit Thiết kế và lắp đặt Fire protection equipment Carbon Dioxide extinguishing systems for use on premises Design and Installation 1. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về thiết kế và lắp đặt những hệ thống chữa cháy cacbon ...
Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng Fire extinguishing system - General requirements for design, installation and use Tiêu chuẩn nμy áp dụng để thiết kế, lắp đặt vμ sử dụng các hệ thống chữa cháy đ|ợc trang bị cho các công trình (nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ...
Phòng cháy chữa cháy Hệ thống Sprinkler tự động Yêu cầu thiết kế và lắp đặt Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7336:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng...
Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật Automatic fire alarm system – Technical requirements 1. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn nàp áp dụng cho các hệ thống báo cháy tự động được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học, rạp hát, khách sạn, chợ,...
Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kĩ thuật Fire detection and alarm system - Technical requirements Tiêu chuẩn nμy áp dụng cho các hệ thống báo cháy đ|ợc trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, công trình công cộng v.v... Tiêu chuẩn nμy không áp dụng đối với các công trình được...
...điểm của công trình, đặc tính kĩ thuật khi hoạt động của các công trình và so sánh với thiết kế. Kết quả nghiên cứu xem xét phải báo cáo lên cấp trên. Tải file xem chi tiết Hệ thống cấp thoát n|ớc – Quy phạm quản lí kĩ thuật Water supply and drainage systems – Rules for technical management
...định trong các tiêu chuẩn thuộc “ Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng”” Tải file xem chi tiết Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước – Mạng lưới bên ngoài – Bản vẽ thi công System of documents for building design water supply and drainage – External networks – Working drawings