Skins

Tiêu chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy

Cập nhật : 10/04/2011 18:33

TCVN 5760 - 1993

Tác giả T-M J.S.C (tmpccc@yahoo.com) lượt xem 4827 lượt down 474
Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng Fire extinguishing system - General requirements for design, installation and use

Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng
Fire extinguishing system - General requirements for design, installation and use
Tiêu chuẩn nμy áp dụng để thiết kế, lắp đặt vμ sử dụng các hệ thống chữa cháy đ|ợc trang bị
cho các công trình (nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ sở, cơ quan, nhà... )

Tải file xem chi tiết

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M J.S.C (tmpccc@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 18/05/2013 23:27
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    474
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận