Skins

Tiêu chuẩn thi công nghiệm thu cấp thoát nước ctrình dân dụng

Cập nhật : 17/06/2011 08:57

TCVN-5576-1991

Tác giả T-M J.S.C (tmpccc@yahoo.com) lượt xem 4144 lượt down 764
TCVN-5576-1991
TCVN-5576-1991
Hệ thống cấp thoát n|ớc – Quy phạm quản lí kĩ thuật
Water supply and drainage systems – Rules for technical management 1. Quy định chung
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để quản lí kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị. Ngoài
tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
1.2. Nhiệm vụ của công tác quản lí kĩ thuật hệ thống cấp thoát nước đô thị là thực hiện
các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo vận hành khai thác các công trình cấp thoát
nước một cách liên tục theo các chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật quy định.
1.3. Cán bộ và công nhân vận hành hệ thống cấp thoát nước cần phải nắm vững quy
trình công nghệ và tính năng hoạt động của các công trình và nguyên tắc an toàn
lao động khi quản lí hệ thống cấp thoát nước.
1.4. Các cơ quan trực tiếp quản lí hệ thống cấp thoát nước cần phải nghiên cứu chế độ
làm việc của toàn bộ hệ thống, phân tích ưu nhược điểm của công trình, đặc tính
kĩ thuật khi hoạt động của các công trình và so sánh với thiết kế. Kết quả nghiên
cứu xem xét phải báo cáo lên cấp trên.

Tải file xem chi tiết

Tải về

Từ site PCCC , Giải pháp thông minh , M&E :
(Dung lượng: 439.77 KB)

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M J.S.C (tmpccc@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 21/10/2012 19:50
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    764
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận