Skins

Tiêu chuẩn Phòng Cháy Chữa Cháy

Cập nhật : 10/04/2011 18:54

TCVN 5738 : 1993

Tác giả T-M J.S.C (tmvietnam@yahoo.com) lượt xem 3723 lượt down 198
TCVN 5738 : 1993
TCVN 5738 : 1993
Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kĩ thuật Fire detection and alarm system - Technical requirements

Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kĩ thuật
Fire detection and alarm system - Technical requirements
Tiêu chuẩn nμy áp dụng cho các hệ thống báo cháy đ|ợc trang bị tại các nhà máy, xí
nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, công trình công cộng v.v...
Tiêu chuẩn nμy không áp dụng đối với các công trình được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt.


Tải file xem chi tiết

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M J.S.C (tmvietnam@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 14/03/2013 13:09
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    198
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận