Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 22
...hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.     Bước 3- Nhận kết quả thẩm duyệt tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy CCông an Tp. Hồ Chí Minh      - Người nhận đưa giấy biên nhận; cán...
...cốt thép, chất dẻo…nhập ngoại thì sử dụng bảng tính thủy lực hiện hành của Liên Xô. Đối với cácloại ống sản xuất trong nước thì căn cứ theo kết quả nghiên cứu khoa học. Nóichung tổn thất áp lực đơn vị phải tăng lên 1,5% tùy theo tình hình cụ thể củamỗi loại ống...
...liên quan đến chất lượng thi công. -Chứng chỉ kiểm định các thiết bị PCCC nhập ngoại của Cục Cảnh sát PCCC trước khi lắp đặt vào công trình. •Kết quả kiểm tra được lập biên bản theo mẫu (PC 3 phụ lục 1 - Nghị định 35/2003/NĐ-CP) 3.4.Nghiệm thu về PCCC cho công trình •Nghiệm thu là một phần...
...ngày làm việc, cơ quanCảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo cho chủ đầu tư, chủphương tiện về thời gian, nội dung, kế hoạch kiểm tra. 7.Kết quả kiểm tra được ghi vào biên bản theo mẫu PC23 Phụ lục 1 Thông tưnày. Chủ đầu tư, chủ phương tiện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ vàđúng thời hạn...
...của cơ sở. - Kế hoạch huấn luyện do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký. - Danh sách đối tượng huấn luyện do ngươi đứng đầu cơ quan, tổ chức ký. - Kết quả kiểm tra sau khi huấn luyện phải đạt yêu cầu trở lên do cơ quan huấn luyện cung cấp. *Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cấp theo mẫu...
...đối với cơ sở được bảo hiểm.   8. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.   9. Định kỳ báo cáo với Bộ Tài chính về kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Điều 16. Thu kinh phí từ kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để đóng...
...điều kiện về PCCC quy định tại khoản2 Điều 13 của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP. Địnhkỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập báo cáo kết quảkinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo Phụ lục 2 kèm theo Thông tưnày và gửi về Bộ Tài chính. III. PHƯƠNG THỨC ĐÓNG GÓP CHO HOẠT ĐỘNG PHÒNG...
...mualại Nitơrát amôn tinh khiết của tổ chức, cá nhân không được phép cungứng. 6.Doanh nghiệp được phép xuất khẩu, nhập khẩu VLNCN phải báo cáo kết quảviệc thực hiện về số lượng, chủng loại, giá trị VLNCN xuất khẩu, nhậpkhẩu định kỳ hàng quý, sáu tháng, chín tháng và cả năm theo mẫu quyđịnh và...
...dự án đầu tư xây dựng công trình:cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện thẩm duyệt về phòngcháy và chữa cháy và có văn bản trả lời kết quả thẩm duyệt;   b) Đối với thiết kế công trình: nội dung thẩm duyệt thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ-CP;...
...phương tiện cần kiểm định, nhưng không ít hơn 10 mẫu;trường hợp số lượng phương tiện cần kiểm định dưới 10 thì kiểm địnhtoàn bộ; d) Đánh giá kết quả và lập biên bản kiểm định theo mẫu PC20 Phụ lục 1 Thông tư này. đ) cấp Giấy chứng nhận kiểm định theo mẫu PC21 Phụ lục 1 hoặc dán tem, đóng dấu...
1, 2, 3  Trang sau