Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 14
8.4.1 Trình tự thực hiện:  Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật     Bước 2- Chủ đầu tư các công trình, dự án sau đây đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Tp. Hồ Chí Minh.     1. Dự án quy hoạch xây dựng mới...
...và chữa cháy, phòng nổ thuộc phạm vi quảnlý của mình trong suốt quá trình thi công xây lắp đến khi bàn giao côngtrình; c/ Lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị các tài liệu để phục vụ công tác nghiệm thu công trình và tham gia nghiệm thu công trình. 4. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách...
...thời chủ đầu tư có thể mời các thành phần khác cóliên quan trực tiếp tham gia nếu thấy cần thiết. Chủ đầu tư, chủ phươngtiện và nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và đảm bảo cácđiều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra. Hồ sơ phục vụ kiểm trathi công bao gồm hồ sơ thiết kế được...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 2
Nhà xưởng là lơi sản xuất những mặt hàng như may măc ,chế biến gỗ ...vv,vì vậy để phục vụ quá trình sản xuất tốt, phải có những chuẩn bị ngay từ ban đầu, như vị chí đặt máy, điều kiện thông thoáng và điều kiện ánh sáng phải đủ để đáp ứng sản xuất.Chi tiết sản phẩm (*) 1./  Ống điện âm...
...nổ thuộc phạm vi quản lý của mình trong suốt quá trình thi công xây lắp đến khi bàn giao công trình;    c/ Lập hồ sơ hoàn công, chuẩn bị các tài liệu để phục vụ công tác nghiệm thu công trình và tham gia nghiệm thu công trình.    4. Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 20
...xe Thiết kế lắp đặt hệ thống đèn này cũng tính đến việc phân phối ánh sáng hợp lý lái xe sẽ không bị hoa mắt khi bắt đầu chui vào cũng như lúc chuẩn bị ra khỏi hầm Chúng tôi hoang mang khi có tai nạn hoặc hoả hoạn thì sẽ xử lý ra sao Các anh khỏi lo đội ngũ vận hành đường hầm được đưa đi học hỏi...
...bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan tổ chức cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó + Chủ phương tiện chuẩn bị 02 bộ hồ sơ và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
...http://tmpccc.com/uploads/Products/TN.pdf Data Sheet (pdf) MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỬ NGHIỆM: http://tmpccc.com/uploads/Products/TL-01.jpg Chuẩn bị thả ống xuống http://tmpccc.com/uploads/Products/TL-01A.JPG Đang thả ống xuống http://tmpccc.com/uploads/Products/TL-01B.JPG Ống đang được thả...