Skins
Advanced Fire Fighting

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1018 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Advanced Fire Fighting
Advanced Fire Fighting courses are designed to be delivered to emergency response teams. It gives ERT’s the necessary knowledge and skills to respond to a larger type of emergency with various fire hoses and branch types.
Phát video-clip: 140314/04/2013
Firefighting is not job... it's a way of life!
Phát video-clip: 94114/04/2013
FM200 là hệ khí trơ thường được lắp đặt cho các phòng máy...
Phát video-clip: 106416/04/2013
Foam Sprinkler Test Gone Bad
Phát video-clip: 174016/04/2013
Công nghệ chữa cháy bằng bọt có thể dập tắt đáp cháy một...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.