Skins
Advanced Fire Fighting

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 709 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Advanced Fire Fighting
Advanced Fire Fighting courses are designed to be delivered to emergency response teams. It gives ERT’s the necessary knowledge and skills to respond to a larger type of emergency with various fire hoses and branch types.
Phát video-clip: 65314/04/2013
FM200 là hệ khí trơ thường được lắp đặt cho các phòng máy...
Phát video-clip: 52114/04/2013
Fire safety, at its most basic, is based upon the...
Phát video-clip: 55514/04/2013
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Phát video-clip: 59614/04/2013
Foam test for the fire Officials.We've done another one...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.