Skins
Advanced Fire Fighting

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1305 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
Advanced Fire Fighting
Advanced Fire Fighting courses are designed to be delivered to emergency response teams. It gives ERT’s the necessary knowledge and skills to respond to a larger type of emergency with various fire hoses and branch types.
Phát video-clip: 124914/04/2013
Fire test to show the diference of firefighting power
Phát video-clip: 101914/04/2013
Ampoule breaks at 80Co 6bar and extinguish
Phát video-clip: 104414/04/2013
Fire Protection Overview
Phát video-clip: 201316/04/2013
Công nghệ chữa cháy bằng bọt có thể dập tắt đáp cháy một...
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.