Đầu phun sprinkler VIKING hướng xuống

pccc
Xem ảnh lớn
Mã sản phẩm: SPR-VIKING-04

Tên sản phẩm: Đầu phun sprinkler VIKING hướng xuống

Đầu phun sprinkler VIKING hướng xuống

Khuyến mại:
Bảo hành: 12 Tháng
Địa điểm bán: Hồ Chí Minh
Ghi chú: VK 134 VK 212 VK 032