VAN CỔNG TÍN HIỆU - SIGNAL GATE VALVE

pccc
Xem ảnh lớn
Mã sản phẩm: VTM-04

Tên sản phẩm: VAN CỔNG TÍN HIỆU - SIGNAL GATE VALVE

RRSX - Van cổng tín hiệu điện được sử dụng cho hệ thống phun nước tự động trong hệ thống PCCC. Thông báo tình trạng của van đóng hoặc mở trên bảng điều khiển. RRSX - Signal gate valve use for automatically squirting system in prevents and fight fire system. And transmitted the signal to control room for monitoring the valve the open situation.

Khuyến mại:
Bảo hành: 12 Tháng
Địa điểm bán: HCM