Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 6
...tin liên lạc và để đúng nơi quy định, bảo đảm có thể sử dụng được ngaykhi xảy ra cháy. 8.2.4. Hết giờ làm việcphải kiểm tra, xem xét các thành viên trong đơn vị thực hiện vệ sinh côngnghiệp, ngắt  các nguồn điện sản xuất,sinh hoạt. Nếu vắng phải chỉ định người thay thế. 8.3. Cán bộ...
20 TCN 33 – 1985 CẤP NƯỚC MẠNG LƯỚI BÊN NGOÀIVÀ CÔNG TRÌNH  - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ  (Trích)               1.CHỈ DẪN CHUNG             1.1.Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết...
...cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.           3. Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác thì áp dụng theo quy định của Điều ước quốc tế đó.           Điều 3. Mua bảo hiểm cháy, nổ...
...như sau:   -Cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới có dưới 10 người thường xuyên làmviệc thì tất cả những người làm việc tại cơ sở đó là thành viên độiphòng cháy và chữa cháy cơ sở và do những người lãnh đạo cơ sở, phươngtiện giao thông cơ giới đó làm đội trưởng, đội phó;   -Cơ sở,...
...đạt hiệu quả cao hơn. Điều 32.Chữa cháy trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quanđại diện tổ chức quốc tế và nhà ở của các thành viên các cơ quan này 1. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy của Việt Namđược phép vào trụ sở của các cơ quan sau đây để chữa cháy khi có yêucầu hoặc...
...a) Đăng ký doanh nghiệp tư nhân: - Thực hiện theo Điều 19 Nghị định 43/2010/NĐ-CP. b) Đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh: - Thực hiện theo Điều 20 Nghị định 43/2010/NĐ-CP. c) Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty...