Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 11
...thông công cộng cùng với gia súc, người và cácloại hàng hóa khác. 6.1.8. Lái xe, nhân viên áp tải, giao nhận không được hút thuốc khi đang làm nhiệm vụ. 6.1.9. Trước khi xếp chai lên xe, người có hàng và người phụ tráchphương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra lại điều kiện an toàn của phương...
...cứu hàng hoá hoặc người mắc nạn ở trong khu vực bị  đám cháy đe dọa. 10.3. Người phụ trách sảnxuất, kinh doanh tại khu vực bị cháy có nhiệm vụ: 10.3.1. Quan sát, nắmtình hình đám cháy, hội ý với đội trưởng đội PCCC nghĩa vụ về cách cứu chữa.Nếu không có sự nhất trí thì trưởng đội PCCC...
...suất nhỏ thì lấy ít đi 1 máy so với Bảng  VII-2.             3- Khi trạm bơm chỉ làm nhiệm vụ chữa cháy hay trong bơmsinh hoạt có hệ thống chữa cháy kết hợp áp lực cao, thì đặt thêm 1 tổ máy dựphòng chữa cháy....
...4.1.Thủ trưởng đơn vị quản lý chợ, trung tâm thương mại là người chịu trách nhiệmvề công tác PCCC và có nhiệm vụ:             4.1.1.Căn cứ vào tiêu chuẩn này, các văn bản pháp quy về PCCC có liên quan...
...Điều 19. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ   CácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp tổ chức kiểm tra, hướng dẫnvà thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của Nghịđịnh...
...tác phổ biến, giáo dục pháp luật. c) Hỗ trợ khen thưởng thành tích trong công tác PCCC cho các đối tượng sau: - Tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ PCCC; - Tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp trong công tác PCCC. Mứckhen thưởng tối đa không quá 5 triệu đồng đối với tập thể; 3 triệu đồngđối...
...cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp   Căncứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủquy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Côngnghiệp; Căncứ Nghị định số 27/CP ngày 20 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ về quản lýsản xuất, cung ứng và...
...độ đại học phòng cháychữa cháy trở lên;   b) Các thành viên trực tiếp thiết kế phải có trình độ đại học chuyên ngành trở lên phù hợp với nhiệm vụ thiết kế đảm nhiệm.   XX. KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY   1. Nội dung kiểm định:   a) Kiểm định chủng loại, mẫu...
...tế đó. Điều 3. Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý và nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm: 1. Ban hành các quy định, nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa cháy; 2.Tổ chức thực hiện các quy định,...
...tác chữa cháy 1.Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối vớihành vi vào khu vực chữa cháy để làm các việc khác ngoài nhiệm vụ chữacháy, cứu người, cứu tài sản hoặc làm bất cứ việc gì khi không đượcphép của người có thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000...
1, 2  Trang sau