Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 7
...thời xử lí nhanh khi có sự cố xảy ra. I. Hệ Thống Chữa Cháy Bán Tự Động http://tmpccc.com/uploads/Products/HydrantCOFEM.gif Hộp chữa cháy với cuộn vòi đường kính 45 mm. Tiêu chuẩn UNE-EN 671/2. Cofem sản xuất. Model P6420 với cuộn vòi 20 meters. Gồm: Hộp vuông nằm ngang, khung tang quay, cuộn...
Cuộn vòi chữa cháy rulô Combat Singapore http://tmpccc.com/uploads/Products_tm/voi_rulo/cuon%20voi%20rulo%20combat.pdf Catalogue Model HR-1SW-3/4 HR-1SW-1 Cuộn vòi chữa cháy rulô Eversafe Malaysia http://tmpccc.com/uploads/Products_tm/voi_rulo/cuon%20voi%20eversafe.pdf Catalogue Model EH25-SDM-09GI...
...đủ các phương tiện hệ thống PCCC giải tỏa hàng hóa trên lối đi thoát hiểm bố trí cách xa hệ thống điện thiết bị điện tối thiểu 0,5m thay thế các cuộn vòi hư hỏng đảm bảo cho việc cứu chữa khi có sự cố cháy xảy ra Qua đó Ban quản lý các KCN KCX cần quan tâm phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC quận...
...mới có thể làm nghề chữa cháy Nếu không dũng cảm không thể đối mặt với đám cháy Chúng tôi còn phải có một sức khỏe Quần áo bảo hộ rất nặng những cuộn vòi cũng nặng Nguyên việc giữ vòi phun áp lực cao để xối vào đám cháy cũng phải vài người mới giữ nổi Nhiều khi chữa cháy cả ngày gần lửa người nóng...
...đủ các phương tiện hệ thống PCCC giải tỏa hàng hóa trên lối đi thoát hiểm bố trí cách xa hệ thống điện thiết bị điện tối thiểu 0,5m thay thế các cuộn vòi hư hỏng đảm bảo cho việc cứu chữa khi có sự cố cháy xảy ra Qua đó Ban quản lý các KCN KCX cần quan tâm phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC quận...
...mới có thể làm nghề chữa cháy Nếu không dũng cảm không thể đối mặt với đám cháy Chúng tôi còn phải có một sức khỏe Quần áo bảo hộ rất nặng những cuộn vòi cũng nặng Nguyên việc giữ vòi phun áp lực cao để xối vào đám cháy cũng phải vài người mới giữ nổi Nhiều khi chữa cháy cả ngày gần lửa người nóng...
...bơm chữa cháy tăng áp động cơ điện, bơm chữa cháy động cơ điện (dự phòng). Bộ phận phân bổ chất chữa cháy: bao gồm van chữa cháy điều khiển tay, cuộn vòi và đầu lăng phun, đầu Sprinkhler,bình chữa cháy xách tay. Bộ phận đường ống: Trong hệ thống chữa cháy đường ống dùng để truyền dẩn chất chữa...