Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 8
...  Điều 20.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.    ...
...an chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.   2.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộcChính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. Nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ...
...đơn vịhoạt động dịch vụ nổ mìn. b)       SởCông nghiệp là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, có trách nhiệm thẩm định trìnhChủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép sử dụng VLNCN đối với cácdoanh nghiệp do tỉnh quản lý, các tổ chức kinh tế tập thể, các tổ chứckinh tế tư...
...  2. Thời hạn phê duyệt phương án chữa cháy được quy định như sau:   a)Đối với phương án chữa cháy thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Uỷban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, Trưởng phòng Cảnhsát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an cấp tỉnh: thời hạn...
...tra định kỳ, kiểm tra đột xuất. 3. Trách nhiệm  kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy được quy định như sau: a)Người đứng đầu cơ sở, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, chủ phương tiệngiao thông cơ giới, chủ rừng, chủ hộ gia đình có trách nhiệm tổ chứckiểm tra an toàn về phòng cháy và...
...do người thụ lý đầu tiên thực hiện; d)Nếu các hành vi thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều người thuộc cácngành khác nhau thì quyền xử phạt thuộc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp cóthẩm quyền xử phạt nơi xảy ra vi phạm. Điều 29. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp...
...nhiệm tổ chức, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành Nghị định này. 2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.   Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương...
...dẫn chỉ đạo về chữa cháy; Phòng Cứu nạn, cứu hộ; Trung tâm Đào tạo và huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hỗ trợ huấn luyện. - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức và cơ sở có trách nhiệm tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và...