Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 4
...nhiệm về chất lượng sản phẩm trong thời hạn sử dụng theo cácquy định hiện hành của pháp luật về chất lượng hàng hoá. 2. Điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật a)  Nhàmáy, phân xưởng, công nghệ, thiết bị phải phù hợp với việc sản xuất sảnphẩm VLNCN tương ứng, đáp ứng yêu cầu của quy phạm...
...CHÁY VÀ CHỮA CHÁY   1. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và chuyên môn kỹ thuật sau đây:   a) Có nhà xưởng, thiết bị công nghệ đáp ứng được yêu cầu sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm đối với...
...chữa cháy 1. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy được sử dụng cho các nội dung sau đây: a)Đầu tư cho hoạt động, cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phòng cháyvà chữa cháy và các thiết bị của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữacháy; b) Hỗ trợ hoạt động của lực lượng...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
...hồng thủy: 1. Tác dụng làm nguội: Dùng nước để làm nguội bầu không khí nóng lên do cháy và do nước bốc hơi, đồng thời giữ cho nhiệt độ của vật chất ở dưới ngưỡng nhiệt độ bốc cháy. Làm nguội để hạn chế lây lan và mau chóng dập tắt cháy. 2. Tác dụng phủ kín: Một lượng hơi nước khổng lồ,...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 11
...thống hồng thủy: 1. Tác dụng làm nguội: Dùng nước để làm nguội bầu không khí nóng lên do cháy và do nước bốc hơi, đồng thời giữ cho nhiệt độ của vật chất ở dưới ngưỡng nhiệt độ bốc cháy. Làm nguội để hạn chế lây lan và mau chóng dập tắt cháy. 2. Tác dụng phủ kín: Một lượng hơi nước khổng lồ,...
...hội cần có thợ và đủ thợ để sản sinh ra một ông chủ Câu nói thứ hai này liên quan đến chất lượng của thợ tức là người trực tiếp làm ra của cải vật chất Suy rộng ra điều này có liên quan đến sức mạnh của doanh nghiệp Việt Nam và sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam Chỉ khi nào sản phẩm dư thừa công...
...biết đầu tiên về trường PCCC về lĩnh vực mình chuẩn bị được học mà trước đó còn nhiều điều tôi chưa biết đến.Ngày ấy trường còn nghèo lắm cơ sở vật chất thiếu thốn trăm bề ngoài mấy dãy nhà cấp bốn vừa là giảng đường vừa là nơi ký túc xá của học viên Phòng thí nghiệm thư viện nghèo nàn giáo trình...
Kết quả tìm kiếm trên "Video": 1
Công nghệ chữa cháy bằng bọt có thể dập tắt đáp cháy một cách nhanh chóng