Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 3
...Thời hạn một giấy phép sử dụng VLNCN quy định như sau: -       Đốivới các đơn vị sử dụng VLNCN để phá dỡ, xây dựng công trình thuỷ lợi,giao thông, xây dựng, thăm dò dầu khí phụ thuộc vào thời hạn thi côngcông trình, nhưng không quá hai năm. ...
...đểchữa cháy và phục vụ chữa cháy phải được hoàn trả ngay sau khi chữacháy; trường hợp phương tiện, tài sản bị mất mát, hư hỏng; nhà, côngtrình bị phá dỡ theo quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều 38 củaLuật Phòng cháy và chữa cháy thì được bồi thường theo quy định của phápluật. Kinh phí bồi...
...d) Chỗ ở bị kê biên, tịch thu để thi hành án, trưng mua theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đ) Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 3. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 5. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp 1. Giấy tờ chứng minh...
Kết quả tìm kiếm trên "Giải pháp": 1
...nhiệm vụ qua lại khu vực chữa cháy;huy động người và phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ giađình và cá nhân để chữa cháy; d)Quyết định phá dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sảntrong tình thế cấp thiết để cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gâythiệt hại nghiêm...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...được vị trí của nạn nhân nhưng chưa thể đưa nạn nhân lên vì do thi thể nạn nhân bị vùi trong những mảng bê tông rất lớn CBCS đơn vị đã nỗ lực để phá dỡ những mảng bê tông bằng tất cả phương tiện phá dỡ của xe cứu hộ chỉ ít phút sau bằng sự cố gắng hết mình đã lấy xe máy và đưa được nạn nhân lên...
...được vị trí của nạn nhân nhưng chưa thể đưa nạn nhân lên vì do thi thể nạn nhân bị vùi trong những mảng bê tông rất lớn CBCS đơn vị đã nỗ lực để phá dỡ những mảng bê tông bằng tất cả phương tiện phá dỡ của xe cứu hộ chỉ ít phút sau bằng sự cố gắng hết mình đã lấy xe máy và đưa được nạn nhân lên...