Skins

Văn bản pháp quy

Gửi lên: 26/09/2011 10:47

33/2011/NĐ-CP

Tác giả N/A lượt xem 1736 lượt down 31

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/ NĐ - CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Gửi lên: 26/09/2011 10:53

76 /BC-UBND

Tác giả N/A lượt xem 1776 lượt down 12

Thực trang công tác Phòng cháy chữa cháy và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ - cứu nạn tại các Khu công nghiệp, chợ, khách sạn, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ sở trọng điểm trên địa bàn Thành phố

Gửi lên: 08/05/2011 15:19

Nghị định số 56/2010/NĐ - CP

Nghị định số 56/2010/NĐ - CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 3905 Đã tải về 72

Gửi lên: 10/04/2011 20:13

Nghị định số 123/2005/NĐ-CP

Nghị định số 123/2005/NĐ-CP

Nghị định số 123/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 3699 Đã tải về 85

Gửi lên: 10/04/2011 20:07

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 4482 Đã tải về 124

Gửi lên: 10/04/2011 20:05

Thông tư số 04/2004/TT-BCA

Thông tư số 04/2004/TT-BCA

Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 5163 Đã tải về 159

Gửi lên: 10/04/2011 20:02

Thông tư số 02/2005/TT-BCN

Thông tư số 02/2005/TT-BCN

Thông tư số 02/2005/TT-BCN Hướng dẫn quản lý, sản xuất kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2293 Đã tải về 8

Gửi lên: 10/04/2011 19:58

Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA

Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA

Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP.

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2882 Đã tải về 10

Gửi lên: 10/04/2011 19:55

Nghị định số 130/2006/NĐ-CP

Nghị định số 130/2006/NĐ-CP

Nghị định số 130/2006/NĐ-CP Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 3821 Đã tải về 39

Gửi lên: 10/04/2011 19:42

Nghị định số 08 /2001/NĐ-CP

Nghị định số 08 /2001/NĐ-CP

Nghị định số 08 /2001/NĐ-CP Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2573 Đã tải về 7