Skins
About NFPA - Part 1

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 1006 , Thảo luận: 0
Thích: 0
Không thích: 0
About NFPA - Part 1
NFPA has been a worldwide leader in providing fire, electrical, building and life safety to the public since 1896. The mission of the international nonprofit organization is to reduce the worldwide burden of fire and other hazards on the quality of life by providing and advocating consensus codes and standards, research, training and education.
Phát video-clip: 104616/04/2013
IAFF produced about IAFF 1710
Phát video-clip: 101016/04/2013
NFPA Test Burn
Phát video-clip: 112216/04/2013
About NFPA - Part 2
Nhận xét về video-clip
Bạn cần đăng nhập để viết bình luận. Nếu chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký.