Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 14
...trụ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh và phương tiện đảm bảo các điềukiện an toàn PCCC theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 04/2004/TT-BCA. (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Thủ tục cấp Giấy vận chuyển chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ (Theo mục VIII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an).
...12. Các thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác.    (Không kiểm định dụng cụ phòng cháy và chữa cháy thô sơ)./. (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Danh mục phương tiện có yêu cầu kiểm định (phương tiện chữa cháy đường không, đường bộ, đường sắt, đường thủy, các loại máy bơm dùng...
...đầu tư (có đóng dấu của chủ đầu tư). 2. Thời gian thẩm duyệt: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)./.   (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Hướng dẩn hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới (Thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát PCCC- Bộ...
...chủ đầu tư (có dấu của chủ đầu tư). 2. Thời gian thẩm duyệt: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)./.   (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Hướng dẩn Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu...
...nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình doPhòng  Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt và các công trình do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ủy quyền./. (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Hướng dẩn Kiểm tra thi công, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy cho công trình
...hoặc Giám Đốc Sở Cảnh Sát PC&CC TP.HCM cấp. Phôi “Giấy chứngnhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC” do Cục Cảnh sát PCCC tổ chức in vàphát hành. (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PC&CC (Theo mục XVII Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/03/2004 của Bộ Công an)
...kiện vềPCCC, các cơ sở còn lại thuộc Phụ lục 1 Nghị định 35/2003/NĐ-CP sẽ đượckiểm tra và cấp Biên bản xác nhận điều kiện về PCCC. (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Biên bản xác nhận điều kiện PCCC cho cở sở để hoàn tất thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh ngành, nghề...
...nhận đủ điều kiện về phòngcháy và chữa cháy” cho các đối tượng còn lại quy định tại Phụ lục 2Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và các đối tượng do Cục Cảnh sát Phòng cháyvà chữa cháy ủy quyền. (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy cho công trình
...ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải cóxác nhận của chủ đầu tư (có dấu của chủ đầu tư). 2. Thời gian thẩm duyệt: Không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)./.   (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Hướng dẩn hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với dự án công trình xây dựng
...định phương tiện phòng cháy và chữa cháy: Cục Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy - Bộ Công an và các đơn vị khác có chức năng kiểm định./.   (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Căn cứ mục XX Thông tư số: 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an về “ Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy”
1, 2  Trang sau