Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 25
...  6. Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy             7. Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy             8. Khen thưởng và xử lý vi phạm...
...này áp dụng cho các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) thuộc phạm vi hiệu lực của TCVN 6153:1996. Tất cả các bình đều phải đ­ợc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành khám nghiệm kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình sử dụng và điều tra khi xảy ra sự cố theo đúng quy định...
...việc khác từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên.     10. Nhà lưu trữ, thư viện, bảo tàng, triển lãm thuộc Nhà nước quản lý.     11. Nhà, công trình thuộc cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích 5.000 m3 trở...
...hiện thì phải có văn bản ủyquyền kèm theo; b/ Bản sao Giấy phép đầu tư và chứng chỉ quy hoạch hay thỏa thuận về địa điểm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; c/ Các bản vẽ và bản thuyết minh thể hiện những nội dung sau: -Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất,...
...1- Khi thiết kế các hệ thống cấp nước cònphải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan khác đã được Nhà nước ban hành.             2.- Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN2622-1978....
...4.1.4.Hàng năm dự trù kinh phí và mua sắm trang thiết bị, phương tiện PCCC theo hướngNhà nước và nhân dân cùng làm để trang bị cho cơ sở theo yêu cầu của công tácPCCC.            ...
...đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ Chính phủ có quy định tại văn bản riêng. 4. Căn cứ vào tình hình, yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về an  ninh,trật tự trong từng thời kỳ, Bộ Công an có trách nhiệm báo cáo đề xuấtChính phủ quyết định điều chỉnh các ngành, nghề kinh doanh...
...tại các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc hoạt động tại Việt Nam, kể từ khi có nguy hiểm cháy, nổ.   2.Nhà nước khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đốitượng phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Nghịđịnh này mua...
...hàng năm, doanhnghiệp bảo hiểm có trách nhiệm chuyển số tiền đóng góp kinh phí hoạtđộng PCCC vào Tài khoản tạm giữ của Bộ Công an mở tại Kho bạc nhà nướcTrung ương và báo cáo tình hình thực hiện theo Phụ lục 3 kèm theo Thôngtư này và gửi về Bộ Tài chính. 2.Đối với hợp đồng bảo hiểm trọn gói có bao...
...chế tạo từ  thuốcphóng, thuốc nổ thu hồi sau xử lý bom, đạn, mìn chưa qua chế biến vàkiểm tra chất lượng sản phẩm, chưa được các cơ quan Nhà nước có thẩmquyền cho phép sử dụng; các hoá chất, bán thành phẩm để chế biến thànhthuốc nổ mà tự nó không gây ra cháy nổ trong quá trình sản xuất,...
1, 2, 3  Trang sau