Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 17
...công tác bảo dưỡng,bảo trì thiết bị công nghệ thông tin   Công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay đã đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực, góp phần vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và làm thay đổi cơ bản cách quản lý, học tập, làm việc của con người. Rất nhiều nước đã...
Từ năm 2002 đến nay trên 1000 tủ điều khiển, bảo vệ do công ty T-M thiết kế, chế tạo đã và đang được vận hành trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện năng, tủ điều khiển bảo bệ động cơ...Từ năm 2002 đến nay trên 1000 tủ điều khiển, bảo vệ do công ty T-M thiết kế, chế tạo đã và đang được vận hành...
...Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn: Flange design meets the following standard: GB/T17241.6-1998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-1997. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong các ngành cấp thoát nước, trong hệ thống HVAC, hệ thống PCCC… Suitable for water supply....
...Thân van được đúc chính xác có thể làm việc dưới áp lực cao. Valve body is made of high-precision casting can work under high pressure. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong hệ thống PCCC… Suitable for fire-fighting & Irrigation System Thông số kỹ thuật -...
...Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn - Flange design meets the following standard: GB/T17241.6-1998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-1997. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng hệ thống PCCC… Suitable for Fire-fighting & Irrigation System Thông số kỹ thuật  - Technical...
...Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn: Flange design meets the following standard: GB/T17241.61998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-1997. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong các ngành cấp thoát nước, trong chu trình nước của hệ thống HVAC, hệ thống PCCC… Suitable...
...Mặt bích được thiết kế theo tiêu chuẩn: Flange design meets the following standard: GB/T17241.61998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-1997. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong các ngành cấp thoát nước, trong chu trình nước của hệ thống HVAC, hệ thống PCCC. Suitable...
...- 1998; EN1092.2 - 199. F l a n g e d e s i g n m e e t s t h e following standard: GB/T17241.6 - 1998 ISO7005.2 - 1998; EN1092.2 - 1997. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong các ngành cấp thoát nước, trong chu trình nước của hệ thống HVAC, hệ thống PCCC… Suitable...
... 1998;EN1092.2-199. Flange design meets the following standard : GB/T17241.6-1998;ISO7005.2-1998;EN1092.2-199. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong các ngành cấp thoát nước, trong chu trình nước của hệ thống HVAC, hệ thống PCCC. Suitable...
...from leakage during operation. •    Sản xuất theo tiêu chuẩn: ISO 5752 & ISO 5208. Complies with: ISO 5752 & ISO 5208. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Van được ứng dụng trong các ngành cấp thoát nước, trong chu trình nước của hệ thống HVAC, hệ thống PCCC… Suitable...
1, 2  Trang sau