Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 5
...trưng bày: một số chai chứa khí đốt hóa lỏng hoặc chai khí đốthóa lỏng rỗng, hoặc chai khí đốt giả, được bày tại phòng bán hàng để quảng cáo,giới thiệu với khách hàng. 3.8. Kho hoặc khu vực kho: là vùng quy định cho việc bảo quản và tồnchứa các chai chứa khí đốt hóa lỏng và chai khí đốt hóa...
...tất cả các ngμnh kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho các công trình đó. Định nghĩa các thuật ngữ đã sử dụng trong tiêu chuẩn này được giới thiệu ở phụ lục 1. Tải file xem chi tiết   An toàn cháy - Yêu cầu chung (Fire safety - General requirements)
...đối tượng được kiểm trabiết. Riêng người có trách nhiệm kiểm tra theo quy định tại điểm ckhoản 3 Điều 19 Nghị định 35/2003/NĐ-CP phải có giấy giới thiệu của cơquan;   b)Đối tượng được kiểm tra khi nhận được thông báo phải chấp hành theo yêucầu, chuẩn bị đầy đủ các nội dung và bố trí người...
...- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.  - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ: + Giấy giới thiệu của cơ quan do thủ trưởng đơn vị ký. + Giấy chứng minh nhân dân của người áp tải. + Giấy đăng ký vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, trong đó...
...ủy quyền phải liên quan trực tiếp đến công trình (đơn vị thiết kế, thi công…) người đại diện cho đơn vị được chủ đầu tư ủy quyền phải có giấy giới thiệu; nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt kèm theo và hồ sơ phải có xác nhận của chủ đầu tư. Danh mục các cơ...