Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 14
NFPA1 Fire Prevention Code NFPA10 Standard For Protable Fire Extinguishers (1998 Edition) NFPA12 Standard On Carbon Dioxide Extinguishing Systems (2000 Edition) NFPA13 Standard for the Installation of sprinkler Systems 1999 Edition NFPA13E Recommended Practice For Fire Department...
An toàn cháy - Yêu cầu chung Fire safety - General requirements Tiêu chuẩn nμy thay thế TCVN 3254 : 1979 Tiêu chuẩn nμy áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng vμ sinh hoạt thuộc tất cả các ngμnh kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho ...
Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế Fire prevention and protection for buildings and structures - Design requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này là bắt buộc áp dụng. Cho phép áp dụng thêm các tiêu chuẩn khác khi có đảm bảo trình độ kĩ thuật vμ an toμn cao...
Phòng cháy, chữa cháy Thuật ngữ - Khống chế khói Fire protection – Vocabulary – Smoke control 1. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa về lĩnh vực khống chế khói. Các thuật ngữ chung được quy định trong ISO 8421 – 1. Tải file xem chi tiết   Phòng cháy,...
Thiết bị chữa cháy – hệ thống chữa cháy cacbon dioxit Thiết kế và lắp đặt Fire protection equipment Carbon Dioxide extinguishing systems for use on premises Design and Installation 1. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về thiết kế và lắp đặt những hệ thống chữa cháy cacbon ...
Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng Fire extinguishing system - General requirements for design, installation and use Tiêu chuẩn nμy áp dụng để thiết kế, lắp đặt vμ sử dụng các hệ thống chữa cháy đ|ợc trang bị cho các công trình (nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trụ...
Phòng cháy - Dấu hiệu an toàn Fire protection - Safety signs Tiêu chuẩn nμy quy định dấu hiệu an toμn dùng trong lĩnh vực phòng vμ chống cháy áp dụng cho toμn bộ các tình huống cần thiết., để chỉ báo cụ thể vμ rõ rμng vị trí vμ đặc tính của: Tải file xem chi tiết   Phòng cháy - Dấu...
Phân loại cháy Classifications of fire 1. Tiêu chuẩn nμy phân các dạng khác nhau của sự cháy ra 4 loại dựa vμo bản chất của chất cháy (nhiên liệu). Sự phân loại nμy đặc biệt có ích cho việc sử dụng đúng vμ hợp lí các ph|ơng tiện dập cháy khi chống cháy. Tiêu chuẩn này không định nghĩa loại...
Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng Thuật ngữ - Định nghĩa Standard for fire protection in building design. Terminology - definitions Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy trong thiết kế xây dựng. Thuật ngữ và định...
Phòng cháy chữa cháy Hệ thống Sprinkler tự động Yêu cầu thiết kế và lắp đặt Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements LỜI NÓI ĐẦU TCVN 7336:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC Phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng...
1, 2  Trang sau