Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 3
...trong danh sách Để tùy chỉnh chi tiết hơn bạn kích More Commands để hiển thị hạng mục Quick Access Toolbar trong hộp Word Options Ở đây bạn có thể tìm và add các công cụ mong muốn thiết lập chúng có xuất hiện trong tất cả...
...năng Background Repagination Còn trong Word 2010 các bạn nhấn File Options ở cuối danh sách menu hiển thị Cửa sổ Word Options xuất hiện chọn tiếp Advanced kéo chuột xuống phía dưới và bỏ dấu check tại ocirc Enable background repagination sau...
...cụ và chọn Customize the Ribbon http://www.quantrimang.com.vn/photos/image/092011/07/ribbonoffice--02.jpg Màn hình Word Options hiển thị tại đây chúng ta có thể thực hiện được khá nhiều các tùy chọn và thiết lập tùy...