Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...Trim For Alarm Check Valves 175 and 185 psi 12.1 and 12.8 bar http://tmpccc.com/uploads/Products_tm/AlarmCheckValve/Water%20motor%20alarm.pdf Water Motor Alarm Hydraulically Operated Mechanical Sprinkler Alarm Model WMA-1 Alarm Check Valve Paradise...
...Vane Type Waterflow Alarm Switch With Retard And Glue-in UNI0N MODEL VSR-SFG Water Motor Alarm Viking http://tmpccc.com/uploads/Products_tm/phukien_sprinkler/V-%20Water%20motor%20alarms.pdf Water Motor Alarm Water Motor Alarm Globe...