Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 9
...TNHH MTV thuốc lá Sài Gòn phải ngừng ngay các hoạt động tại các phân xưởng đã nêu trên đồng thời nhanh chóng khắc phục các kiến nghị của cơ quan PCCC Trên địa bàn thành phố trong những năm qua cũng có nhiều những cơ sở sản xuất kinh doanh từng vi phạm với lỗi tương tự mong đây là bài học kinh...
...trực thuộc Sở Việc thành lập Phòng Cảnh sát PCCC Nhà Bè giúp cho lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC trên địa bàn huyện Nhà Bè giảm được bán kính hoạt động rút ngắn được thời gian đến điểm cháy kịp thời ngăn chặn dập tắt đám cháy không để cháy lan...
...lập cho đến nay Công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công An Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác PCCC trên địa bàn thành phố công tác đầu tư trang thiết bị phương tiện chữa cháy phục vụ chiến đấu công tác đầu tư xây dựng các phòng Cảnh sát PCCC quận...