Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...theo con đường nhỏ mới đến được trường Dấu ấn đầu tiên đến giờ tôi vẫn không sao quên được đó là buổi tiếp đón học viên mới nhập học không khí nhà trường trang nghiêm giản dị mà ấm áp tình người Là một trong số cán bộ từ miền Nam ra học tôi được các anh chị trong phòng chính trị quan tâm hơn cả...