Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 1
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Để thực hiện tốt Đề án quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, cũng như hướng dẫn cho các đơn vị có nhu cầu kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố...
Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
...hệ thống được cấu tạo sẵn chức năng giao tiếp với hệ thống hống đột nhập VISTA.   Thí dụ một ô hình hệ thống kiểm soát 2 cửa ra vào, dùng bo chính PTBSK-CAN, gồm phần mềm assoint Express, bo điều khiển chính, module điều khiển cửa, bộ nguồn, cáp S232, tủ có khóa, bàn phím 6139, biến thế: ...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...tiếp với hệ thống hống đột nhập VISTA. http://tmpccc.com/uploads/Products/passpoint.gif Thí dụ một ô hình hệ thống kiểm soát 2 cửa ra vào, dùng bo chính PTBSK-CAN, gồm phần mềm assoint Express, bo điều khiển chính, module điều khiển cửa, bộ nguồn, cáp S232, tủ có khóa, bàn phím 6139, biến thế:...