Skins

Tiêu chuẩn chống sét cho công trình

Gửi lên: 17/05/2011 23:48

TCN68-167:1997

TCN68-167:1997

Thiết bị chống quá áp, quá dòng do ảnh hưởng của sét đường dây tải điện, yêu cầu kỹ thuật

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2868 Đã tải về 180

Gửi lên: 17/05/2011 23:44

TCN68-135:2001

TCN68-135:2001

Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2803 Đã tải về 149

Gửi lên: 17/05/2011 23:27

TCN 68-147:1998

TCN 68-147:1998

Quy phạm chống sét và tiếp đất các công trình viễn thông

Tác giả T-M Co., Ltd Đã xem 2624 Đã tải về 109