Skins

Tiêu chuẩn chống sét cho công trình

Cập nhật : 18/05/2011 10:44

TCN68-135:2001

Tác giả T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com) lượt xem 2764 lượt down 148
TCN68-135:2001
TCN68-135:2001
Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông TCCSVN Chống sét bảo vệ các công trình viễn thông yêu cầu kỹ thuật do tổng cục bưu điện ban hành
  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: T-M Co., Ltd (tmvietnam@yahoo.com)
  • Website hỗ trợ: http://tmpccc.com
  • Cập nhật: 18/05/2011 10:44
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    148
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File

Thảo luận