Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 17
...   7. Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy             8. Khen thưởng và xử lý vi phạm             9. Điều khoản thi hành NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 35/2003/NĐ-CP...
...Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác;       + Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.       - Tài liệu về thông số kỹ thuật của các thiết bị,...
...báo tiếp việc cấm lửa và cấm hút thuốc; d) dùng rào chắn lối tiếp cận vào kho, treo biển báo cấm và thôngbáo sự cố cho người cung cấp hàng để xử lý; e) không được dùng ngọn lửa trần để tìm chỗ rò rỉ. Người không cótrách nhiệm không được tháo bỏ hoặc sửa chữa van chai. 5.6.2. Khi xảy ra cháy...
...chứa khí đốt hóa lỏng để sẵn sàng sửdụng khi cần thiết. 6.6. Có cầu dao để ngắt toàn bộ hệ thống điện của cửa hàng khi ravề. 6.7. Phát hiện và xử lý chai khí đốt hóa lỏngkhi bị rò rỉ: - Phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện rò rỉ. Khi phát hiện mùiga, hoặc thiết bị báo động phát tín hiệu,...
...thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra; - Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác; - Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm vầ cháy, nổ; d/ Tài liệu về thông số kỹ thuật các thiết bị, phương tiện PC&CC được thiết kế lắp đặt...
...tàng, nhà xưởng để mau chóng phục hồi lại sản xuất, kinh doanh. 10.6.3. Lập biên bản vụcháy, ghi rõ ngày giờ, nguyên nhân, sự thiệt hại, biện pháp xử lý……….. báo cáolên Sở Thương mại, Bộ Thương mại và cơ quan PCCC địa phương.                    ...
...- Chiphí xây dựng cho 1m3 nước tính theo công suất ngày trung bình chungcho cả hệ thống và  cho xử lý .             - Chiphí điện năng cho 1m3 nước....
...doanh luôn luôn ở tình trạng tốt, gọn, sạch bảo đảman toàn phòng cháy. Nếu phát hiện thấy những sai sót, hư hỏng đe dọa đến antoàn phòng cháy phải xử lý kịp thời hoặc báo cho trưởng ban bảo vệ biết để xửlý.             4.3.4.Hiểu rõ, nắm vững...
...doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, cấm cưtrú, người đang chấp hành hình phạt tù, đang bị quản chế hoặc đang chấphành một trong các biện pháp xử lý hành chính khác : giáo dục tại xã,phường, thị trấn; đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc đang bịquản chế hành chính;   d)Người có...
...phun hay những biến động khác của thiên nhiên.   2.Tài sản tự lên men hoặc tự toả nhiệt.   3. Tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.   4. Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.   5. Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy,...
1, 2  Trang sau