Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Video": 6
Maloney video
High Rise Escape Systems uses a Controlled Descent Device (CDD) that adjusts to the user’s weight and lets them descent at a rate of approximately 1 to 1.5 metres per second.
FM200 là hệ khí trơ thường được lắp đặt cho các phòng máy chủ, văn phòng hoặc các khu vực cần bảo vệ tài sản và thường xuyên có người tại các khu vực đó. FM200 là hệ khí không gây nghuy hiểm đến tính mạng con người, có mức đầu tư ban đàu khá hợp lý nhưng chi phí nạp lại là khá phức tạp và đắt.
You may have a mechanical ground, but do you have an electrical ground?
Clip vui, http://tmpccc.com
Van bướm (butterfly valve) là van có thể được sử dụng để cô lập hoặc điều chỉnh dòng chảy. Thân van của van bướm tương tự như một vòng kim loại trên thân van có những lỗ dùng để định vị vào đường ống bởi các bulon và đai ốc.