Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 18
...chữa cháy Công an tỉnh Nam Định     8.4.8 Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận có Đóng dấu "Đã thẩm duyệt về PCCC" vào bản vẽ. 8.4.9 Lệ phí: Theo khoản 5 Điều 16 Nghị định 35/2003/NĐ- CP, ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định có thu lệ phí thẩm duyệt PCCC...
...chai khí đốt hóa lỏng tối thiểu1,5m. 6. Yêu cầuphòng cháy, chữa cháy. 6.1. Nhân viên cửa hàng phải được huấn luyện, kiểm tra, cấp giấychứng chỉ về PCCC. 6.2. Cửa hàng phải có biển “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, tiêu lệnh,nội quy PCCC dễ thấy, dễ đọc. 6.3. Cửa hàng chuyên doanh khí đốt hóalỏng và...
...hồ sơ hợp lệ)./.   (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Hướng dẩn Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (Gọi tắt là thẩm duyệt về PCCC đối với dự án quy hoạch)
...thương mại là người chịu trách nhiệm chính về công tác PCCC và có nhiệmvụ thực hiện đầy đủ các nội dung sau : 8.1.1. Ban hành các quyđịnh về PCCC cấp cơ sở, văn bản hướng dẫn PCCC hoặc nội quy PCCC cho các cửahàng, kho trạm, phân xưởng……. (sau đây gọi tắt là cơ sở) trực thuộc. 8.1.2. Tuỳ...
...tác PCCC và có nhiệm vụ:             4.1.1.Căn cứ vào tiêu chuẩn này, các văn bản pháp quy về PCCC có liên quan và đặcđiểm kinh doanh của cơ sở để lập các phương án PCCC, phương án sơ tán khi cócháy, tổ chức ký cam kết về công tác PCCC với các...
...ngày 04/4/2003 của Chính phủ. -Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An. 2.Yêu cầu để cấp “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC” -Được đóng dấu “đã thẩm duyệt về PCCC” vào từng bản vẽ đã kiểm tra đối chiếu. -Hồ sơ để thẩm duyệt PCCC gồm 03 bộ phải có xác nhận của Chủ...
...của Bộ Công an)              1.Đối tượng thuộc diện phải được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và cấp Giấychứng nhận huấn luyện quy định tại Khoản 1 Mục XVII Thông tư số 04/2004/TT-BCA:...
...07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cảnhsát Phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét cấp “Biên bản xácnhận điều kiện về PCCC” theo mẫu PC3. Trường hợp cơ sởkhông đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC thì Cơquan Cảnh sát PCCC sẽ có văn bản thông báo...
...tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảoan toàn PCCC khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm traan toàn về PCCC đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác; -Bảng thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiệnthiết bị cứu người đã...
...kỳ hàng quý thực hiện kiểm tra về an toàn PCCC đối với các cơ sởcó nguy hiểm về cháy, nổ; kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu nguy hiểm,mất an toàn về PCCC hoặc khi có yêu cầu đặc biệt. Biên bản kiểm traphải có kết luận về việc cơ sở đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiệnPCCC theo quy định tại Điều 9...
1, 2  Trang sau