Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 85
...cầu đơn vị bán bảo hiểm bồi thường nhanh chóng đầy đủ chính xác theo qui định hợp đồng bảo hiểm Song song đó các đơn vị cũng phải có trách nhiệm tham gia mua bán bảo hiểm theo qui định và tuân thủ các qui định về an toàn PCCC Trong trường hợp có những yếu tố làm thay đổi mức độ rủi ro thì bên mua...
...chống sét - Hệ thống Camera - Hệ thống M&E Thời gian thi công: Thi công: tháng 12 năm 2002 Hoàn thiện: tháng 09 năm 2003. Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 12 năm 2002. - Hợp đồng được ký qua công ty xây dựng tháng 12 năm 2002 (Phòng...
...chống sét - Hệ thống Camera - Hệ thống M&E Thời gian thi công: Thi công: tháng 12 năm 2002 Hoàn thiện: tháng 07 năm 2003. Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 12 năm 2002. - Hợp đồng được ký qua công ty xây dựng tháng 12 năm 2002 (Phòng...
...có thể nguy hiểm đến tính mạng Cũng về vấn đề này bác sĩ Phan Văn Nghiệm trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế TP HCM người có kinh nghiệm trong việc tham gia xử lý thảm họa cho biết không ít người tử vong tai nạn là do yếu tố tâm lý Thay vì tự tìm cách thoát thân nhiều người vì quá hoảng loạn đã giẫm...
...chống sét - Hệ thống Camera - Hệ thống M&E Thời gian thi công: Thi công: tháng 05 năm 2004 Hoàn thiện: tháng 09 năm 2004. Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 12 năm 2002. - Hợp đồng được ký qua công ty xây dựng tháng 04 năm 2004 (VP công...
...chống sét - Hệ thống Camera - Hệ thống M&E Thời gian thi công: Thi công: tháng 1 năm 2004 Hoàn thiện: tháng 09 năm 2005. Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 12 năm 2003. - Hợp đồng được ký qua công ty xây dựng tháng 12 năm 2003 (Phòng...
...cấp nước chữa cháy, - Hệ thống chống sét. Thời gian thi công: Thi công: tháng 01 năm 2004 Hoàn thiện: tháng 09 năm 2005. Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 12 năm 2004. - Hợp đồng được ký qua công ty xây dựng tháng 12 năm 2003 (V.P công...
...cấp nước chữa cháy, - Hệ thống chống sét Thời gian thi công: Thi công: tháng 12 năm 2004 Hoàn thiện: tháng 09 năm 2005. Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 01 năm 2003. - Hợp đồng được ký qua công ty xây dựng tháng 12 năm 2004 (Phòng...
...cháy - Hệ thống chống sét - Hệ thống M&E Thời gian thi công: Thi công: tháng 12 năm 2005 Hoàn thiện: tháng 12 năm 2005 Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 11 năm 2005. - Hợp đồng được ký qua chủ đầu tư tháng 12 năm 2005 (Phòng kinh...
...cấp nước chữa cháy - Hệ thống chống sét Thời gian thi công: Thi công: tháng 07 năm 2005 Hoàn thiện: tháng 11 năm 2005 Quá trình nhận thầu: - Tham gia thiết kế hệ thống PCCC cho công trình, theo dõi dự án vào tháng 12 năm 2004. - Hợp đồng được ký qua công ty xây dựng tháng 09 năm 2005 (Phòng...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Trang sau