Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 39
...Dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị các loại; dự án quy hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp tỉnh trở lên.     2. Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công...
...chứa khí đốt hóa lỏng đang tồn chứa trong kho; e) tiến hành chưa cháy. Chỉ những người đã đượchuấn luyện chữa cháy hoặc lực lượng chữa cháy chuyênnghiệp mới được tiếnhành chữa cháy; f) nếu ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng hơi khí đốt hóa lỏng vẫntiếp tục xì ra thì phải xử lí theo quy...
...giao nhận và bán khí đốt hóa lỏng cho ôtô chạy bằngkhí đốt hóa lỏng; d) Các trạm cung cấp khí đốt hóa lỏng phục vụ sản xuất tại các nhàmáy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất. 2. Tiêu chuẩntrích dẫn. TCVN 2622 - 1978 Phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế. 3. Thuật ngữ. Trong tiêu...
...phương tiện cơ giới đường thủy, đường sắt. -Giấy kiểm định phương tiện, giấy bảo hành xe, giấy phép lái xe còn giátrị, giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC của lái xe và áp tải (cóbản chính để đối chiếu). - Bản hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; -Bản...
...hồ sơ hợp lệ)./.   (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Hướng dẩn Hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy đối với quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao (Gọi tắt là thẩm duyệt về PCCC đối với dự án quy hoạch)
TCVN 48-1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DOANH NGHIỆPTHƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   1. PHẠM VI ÁP DỤNG. 1.1. Tiêu chuẩn này quyđịnh những yêu cầu cơ bản về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các doanhnghiệp thương mại và dịch vụ( sau đây gọi tắt là doanh nghiệp thương mại) thuộcbộ...
...1.1.Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cái tạo mở rộng cáchệ thống cấp nước đô thị, các điểm dân cư và các xí nghiệp công nghiệp và nôngnghiệp.             Ghichú:...
...trình, ở vị trí đầu vào các phòngcần bảo vệ cấp I phải nối tới một bộ phận nối đất riêng, đặt ở phía ngoài, cóđiện trở tản dòng điện tầng số công nghiệp từ 10 ôm trở xuống.             1.6. Đối với các công trình xây dựng cónhiều phòng, trong đó có...
...   x   - Các nơi khác x               3-Các cửa hàng xí nghiệp, dịch vụ - Khu vệ sinhh, xí tắm của tất cả các loại cửa hàng xí nghiệp dịch vụ     x       ...
...không áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy trên tàu thủy, máy bay, trên xe chữa cháy lưu động, hoặc cho các hệ thống dưới lòng đất trong công nghiệp khai mỏ, cũng như đối với các hệ thống làm trơ trước bằng cacbon dioxit. Tiêu chuẩn này không quy định thiết kế các hệ thống dùng ở nơi có chỗ...
1, 2, 3, 4  Trang sau