Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 42
...water supply. Drainage & water circulation. Heat & cooling system Including, Air-Conditioning. Fire-fighting & Irrigation System. Thông số kỹ thuật  - Technical Data: Kích thước - Size range: DN50-DN200...
...water supply. Drainage & water circulation. Heat & cooling system Including, Air-Conditioning. Fire-fighting & Irrigation System. Thông số kỹ thuật - Technical Data: Kích thước - Size range: DN50-DN200...
...for water supply. Drainage & water circulation. Heat & cooling system Including, Air-Conditioning. Fire-fighting & Irrigation System. Thông số kỹ thuật - Technical Data: Kích thước - Size range: DN50 - DN300 mm Áp suất làm việc - Pressure rating: 10, 16, 20 kgf/cm2 175 PSI - Grooved; 232...
...for water supply. Drainage & water circulation. Heat & cooling system Including, Air-Conditioning. Fire-fighting & Irrigation System. Thông số kỹ thuật - Technical Data: Kích thước - Size range: DN50-DN300 mm Áp suất làm việc - Pressure rating: 10,16,20 kgf/cm2 Nhiệt độ làm việc - Working...
...water supply. Drainage & water circulation. Heat & cooling system Including, Air-Conditioning. Fire-fighting & Irrigation System. Thông số kỹ thuật - Technical Data: Kích thước - Size range: DN50-DN300 mm Áp suất làm việc - Pressure rating: 10, 16, 20 kgf/cm2 Nhiệt độ làm việc - Working...
...TCVN 5739-1993 và TCVN 6379-1998. Lĩnh vực ứng dụng -  Field Services Sử dụng cho hệ thống PCCC. Use for fire fighting. Thông số kỹ thuật - Technical Data: Kích thước - Size range: DN100 - DN150 mm Áp suất làm việc - Pressure rating: 1.0 Mpa - 1.6 Mpa Nhiệt độ làm việc - Working...
...TCVN 5739-1993 and TCVN 6379-1998. Lĩnh vực ứng dụng -  Field Services: Sử dụng cho hệ thống PCCC. Use for fire fighting. Thông số kỹ thuật  - Technical Data: Kích thước - Size range: DN100 mm Áp suất làm việc - Pressure rating: 1.0 Mpa - 1.6 Mpa Nhiệt độ làm việc - Working...
...TCVN 5739-1993 and TCVN 6379-1998. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Sử dụng cho hệ thống PCCC. Use for fire fighting. Thông số kỹ thuật - Technical Data: Kích thước - Size range: DN50 - DN65 mm Áp suất làm việc - Pressure rating: 1.0 Mpa - 1.6 Mpa Nhiệt độ làm việc - Working...
...Field Services: Van được ứng dụng trong các ngành cấp thoát nước, và công nghiệp. Suitable for water supply. Industrial application. Thông số kỹ thuật - Technical Data: Kích thước - Size range: DN50 - DN300 mm Áp suất làm việc - Pressure rating: 10,16,20 kgf/cm2 Nhiệt độ làm việc - Working...
...tight connection. Lĩnh vực ứng dụng - Field Services: Sử dụng cho hệ thống nước, PCCC. Water supply system, fire fighting system. Thông số kỹ thuật - Technical Data: Kích thước: DN20-DN100...
  Trang trước  1, 2, 3, 4, 5  Trang sau