Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 31
...2.3. Các biện pháp cụ thể phòng ngừa cháy, nổ cho công trình xây dựng              2.4. Kỹ thuật vận hành các thiết bị phòng chống cháy, nổ Chương 3. Giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy...
...gọi tắt là bình) thuộc phạm vi hiệu lực của TCVN 6153:1996. Tất cả các bình đều phải đ­ợc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành khám nghiệm kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình sử dụng và điều tra khi xảy ra sự cố theo đúng quy định của tiêu chuẩn này. Cấm sử dụng các bình đã...
...cao thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp tỉnh trở lên.     2. Dự án xây dựng mới hoặc cải tạo công trình thuộc cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy chữa cháy của đô thị, khu dân cư, đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền...
...với khí đốt hóa lỏng (lái xe, thủy thủ, người áp tải, nhân viênbốc xếp, giao nhận) phải được huấn luyện, sát hạch và cấp chứng chỉ về chuyênmôn, kỹ thuật an toàn và phòng cháy chữa cháy liên quan tới khí đốt hóa lỏng. 5. YÊU CẦU ANTOÀN TRONG BẢO QUẢN, XẾP DỠ CHAI CHỨA KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG 5.1. Yêu...
...là vật liệu khôngcháy. 5.8. Cung cấp điện: 5.8.1. Việc lắp đặt hệ thống điện và các thiết bị dùng điện phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy phạmkỹ thuật hiện hành. 5.8.2. Toàn bộ thiết bị điện trong trạmphải được khống chế chung bằng một thiết bị đóng ngắt điện (áp tô mát hoặc cầudao kiêm cầu chì...
...tiện chữa cháy khác; - Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm vầ cháy, nổ; d/ Tài liệu về thông số kỹ thuật các thiết bị, phương tiện PC&CC được thiết kế lắp đặt và trang bị. e/Hồ sơ thẩm duyệt về PC&CC gồm 03 bộ, nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếngnước...
...dầu, khí hoá lỏng, hoá chất dễ cháy nổ….   2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN - TCVN 2622-1995-PCCC chonhà và công trình - TCVN 4245-1995-Quy phạmkỹ thuật an toàn và vệ sinh trong sản xuất, sử dụng axetylen, oxy để gia côngkim loại. - TCVN 3146-1986-Côngviệc hàn điện (yêu cầu về an toàn) - 20...
...………..             1.5.Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng phải đánh giá về kỹ thuật,kinh tế, điều kiện vệ sinh của các công trình cấp nước hiện có và dự kiến khảnăng sử dụng tiếp....
...thương mại – Yêu cầuthiết kế.             -TCVN 5738 – 1993 – Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật             -TCVN 5760 – 1993 – Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt và...
...lớn hơn 220V. Với nhữngcông trình hiện có điện áp lưới 220/110V cần chuyển sang điện áp lưới 380/220V nếuxét thấy phù hợp các yêu cầu kinh tế kỹ thuật.             1.3.Cấp điện cho các động cơ điện (máy điện) phải lấy từ lưới điện 380/220V...
1, 2, 3, 4  Trang sau