Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 26
...6. Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy             7. Trách nhiệm của các Bộ Nghành             8. Khen thưởng và xử lý vi phạm...
...phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.       - Tài liệu về thông số kỹ thuật của các thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy được thiết kế lắp đặt và trang bị.     8.4.4  Số lượng hồ sơ:  ...
...giao cho mộtngười chịu trách nhiệm chính quản lý vận hành. 6.6.2. Các máy móc thiếtbị được bảo vệ bằng các thiết bị bảo vệ. Đặc tính bảo vệ  của các thiết bị bảo vệ phù hợp với thông sốkỹ thuật quy định cho thiết bị của xí nghiệp sản xuất ra thiết bị đó. 6.6.3. Nếu các thiết bị,dây chuyền...
...1.5.Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng phải đánh giá về kỹ thuật,kinh tế, điều kiện vệ sinh của các công trình cấp nước hiện có và dự kiến khảnăng sử dụng tiếp.             1.6.Hệ thống cấp...
...thang cuốn, đường đi lại, cửa thoát nạn…)             Việcchấp hành các quy định về PCCC của các hộ kinh doanh, CBCNV và khách hàng đếnmua, bán hàng.             4.2.4.Quản lý chặt chẽ...
...Việcthiết kế đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng còn phải thỏamãn các yêu cầu quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan.Với các công trình công cộng còn phải tuân theo các yêu cầu quy định của cáctiêu chuẩn, quy phạm...
...          b)các đường dây tải điện, mạng tiếp xúc, điện tín, điện thoại, truyền thanh, ăngten của các đài thu phát sóng vô tuyến điện, vô tuyến truyền hình và các khoxăng dầu.             1.2. Tùy...
...Việcthiết kế đặt đường dẫn cho nhà ở và công trình công cộng còn phải thỏa mãn cácyêu cầu quy định của các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành có liên quan. Với cáccông trình công cộng còn phải tuân theo các yêu cầu quy định của các tiêu chuẩnquy phạm hiện...
...dùng trên sơ đồ phòng cháy trong các lĩnh vực thiết kế kiến trúc, xây dựng, kĩ thuật trong các lĩnh vực có liên quan nhằm quy định các chi tiết của các thiết bị phòng cháy, chống cháy vμ những ph|ơng tiện thoát nạn trên các bản vẽ thiết kế, xây dựng, phục hồi hay cấp giấy chứng nhận cho những...
...ninh, trậttự phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ sở domình phụ trách.   Chương III   TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRONG VIỆC  QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ   Điều...
1, 2, 3  Trang sau