Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 7
...thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy;     + Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa, lối đi, cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu...
...bằng  độ rộng của cửa ra vào nhưng không được nhỏhơn 1m. 5.3. Không xếp để hànghoá dễ cháy (nhựa, phim ảnh, bông, polyme tổng hợp….) ở chân cầu thang hoặcbuồng gần cầu thang. 5.4. Việc sắp xếp hànghoá phải tạo ra lối thoát nạn thuận tiện, bảo đảm việc sơ tán người và hàng hoánhanh chóng, an...
...các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu antoàn về phòng cháy và chữa cháy; 4.Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa,lối đi, cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉdẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu...
...kế đi qua khu vực kinh doanh; c) Kho và ni để hàng hoá phi thiết kế lối đi riêng. 6.4. Chợ và trung tâm thưng mại phi thiết kế lối ra, vào và cầu thang riêng biệt cho khách hàng và cho cán bộ, nhân viên. Lối ra, vào và cầu thang cho cán bộ, nhân viên phi thiết kế để khi cần có thể sử dụng làm...
...kế đi qua khu vực kinh doanh; c) Kho và ni để hàng hoá phi thiết kế lối đi riêng. 6.4. Chợ và trung tâm thưng mại phi thiết kế lối ra, vào và cầu thang riêng biệt cho khách hàng và cho cán bộ, nhân viên. Lốira, vào và cầu thang cho cán bộ, nhân viên phi thiết kế để khi cần cóthể sử dụng làm...
...công trìnhvà bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư đảm bảo các yêu cầu antoàn về PC&CC; -Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa,lối đi cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉdẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu...
...các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy; 4. Hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa, lối đi, cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu...