Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 31
8.4.1 Trình tự thực hiện:  Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật     Bước 2- Chủ đầu tư các công trình, dự án sau đây đến nộp hồ sơ tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Tp. Hồ Chí Minh.     1. Dự án quy hoạch xây dựng mới...
...5.1.7. Khi bảo quản chai chứa khí đốt hóa lỏng phải đảm bảo các khoảng cách an toàn quy địnhtrang bảng 1. Bảng 1 - Khoảng cách an toàn đến các công trình (Khoảng cáchtính bằng mét).   Tổng lượng khí đốt hóa lỏng tồn chứa, kg Khi không có tường ngăn cháy (m) Khi có tường ngăn...
...4.1. Trên toàn khu vựcđất đai thuộc địa điểm của doanh nghiệp phải được giữ gìn phong quang, sạchđẹp. Đường đi lại, lối ra vàogiữa các ngôi nhà, các công trình, tới các nguồn nước chữa cháy phải được thôngthoáng, không để bất kỳ một chướng ngại vật nào. Khoảng cách giữa các ngôinhà và các...
...1.5.Khi thiết kế hệ thống cấp nước cho một đối tượng phải đánh giá về kỹ thuật,kinh tế, điều kiện vệ sinh của các công trình cấp nước hiện có và dự kiến khảnăng sử dụng tiếp.             1.6.Hệ thống cấp nước...
...*Tình trạng an toàn phòng cháy tại các quầy hàng, sạp hàng (tường ngăn, váchngăn, cách bày xếp hàng…) các công trình phụ trợ (hệ thống thông gió, hệ thốngđiện, thang cuốn, đường đi lại, cửa thoát nạn…)...
...dụng cho các loại công trình công công khác.             Tiêuchuẩn này không áp dụng cho các công trình đặc biệt cũng như cho các thiết tríđiện đặc biệt trong các công trình công cộng....
20 TCN 46-84 CHỐNG SÉT CHO CÁC CÔNG TRÌNHXÂY DỰNG (TRÍCH)   Chương I QUY ĐỊNH CHUNG               1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kếthi công, nghiệm thu và quản lý thiết bị chống sét cho các công trình xây dựngmới, cải tạo hoặc mở...
...            Tiêuchuẩn này thay thế cho quy phạm thiết kế đặt đường dây dẫn điện trong các côngtrình kiến trúc 20TCN 25-65.               1.QUY ĐỊNH CHUNG  ...
An toàn cháy - Yêu cầu chung Fire safety - General requirements Tiêu chuẩn nμy thay thế TCVN 3254 : 1979 Tiêu chuẩn nμy áp dụng cho các công trình sản xuất, các công trình công cộng vμ sinh hoạt thuộc tất cả các ngμnh kinh tế quốc dân và quy định những yêu cầu chung để bảo đảm an toàn cháy cho ...
...công trình ngoμi việc tuân theo các quy định của tiêu chuẩn nμy, còn phải tuân theo các quy định có liên quan ở các tiêu chuẩn hiện hμnh khác. Các công trình đặc thù chuyên ngμnh có yêu cầu PCCC đặc biệt có những quy định PCCC riêng, ví dụ: kho chứa các chất dễ cháy, dễ nổ, kho chứa các hóa...
1, 2, 3, 4  Trang sau