Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 29
...    + Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; có giải pháp đảm bảo ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác;     + Công nghệ sản...
...Chai đã sử dụng nhưng mới được bảo dưỡng, sửa chữa phục hồi; c) Chai mẫu dùng để trưng bày. 5.1.4. Nơi bảo quản chai chứa khí đốt hóa lỏng phải đảm bảo thông thoáng, không được bảoquản ở những nơi thấp hơn mặt bằng xung quanh, trong hầm chứa, trong tầng ngầm. 5.1.5. Mọi hầm hố, kênh rãnh phải...
...dụng toàn bộ các yêu cầu củatiêu chuẩn này, cửa hàng phải được các cơ quan có thẩm quyền cho phép và phảicó các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu để đảm bảo an toàn. 4.3. Các sản phẩm kinh doanh tại cửa hàng phải đảm bảo các yêu cầusau: a) Đối với khí đốt hóa lỏng: - Hàm lượng pentan (C5H12) nhỏ hơn...
...xem xét cấp giấy phép vậnchuyển cho các phương tiện nếu chủ phương tiện có hộ khẩu thường trúhoặc trụ sở tại Thành Phố Hồ Chí Minh và phương tiện đảm bảo các điềukiện an toàn PCCC theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 04/2004/TT-BCA. (Sở CS PC&CC Tp Hồ Chí Minh) Thủ tục cấp Giấy vận chuyển chất,...
...phép chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện (có xác nhận của chủ đầu tư); c/ Các bản vẽ và thuyết minh thể hiện những nội dung sau: - Giải pháp đảm bảo an toàn về PC&CC đối với các chất chấy dự kiến bố trí trên phương tiện; - Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan; - Giải pháp đảm bảo an toàn về...
...người phụ trách để tổ chức, chỉ đạo và liên tục kiểm tra, theo dõiviệc thực hiện phương án. Nếu phát hiện thấy những vi phạm hoặc hiện tượngkhông đảm bảo an toàn PCCC thì phải có biện pháp cử lý kịp thời và báo chongười có trách nhiệm biết. 7.3. Trường hợp bảodưỡng, sửa chữa có sử dụng công tác...
...cấp nước hiện có và dự kiến khảnăng sử dụng tiếp.             1.6.Hệ thống cấp nước phải đảm bảo cho mạng lưới và các công trình làm việc kinh tếtrong thời kỳ dự tính cũng như trong những chế độ dùng nước đặc trưng....
...              5.1.Tại các gian hàng, quầy hàng, sạp hàng, nơi giao và nhận hàng phải đảm bảo cácyêu cầu sau:             5.1.1.Xếp hàng hóa gọn gàng và riêng từng chủng loại theo...
...            1.1.Khi thiết kế cấp điện cho nhà ở và công trình công trình công cộng phải đảm bảocác yêu cầu quy định đối với mỗi loại hộ tiêu thụ điện về độ tin cậy cung cấpđiện theo QTĐ 11 TCN 18-84. Phân loại các hộ tiêu thụ điện và thiết...
...sétđộc lập với công trình. Nếu xung quanh công trình có các cây xanh, tốt nhất làsử dụng cây xanh đó để đặt thiết bị chống sét, nhưng cũng phải đảm bảo cáckhỏang cách an tòan như quy định trong điều 2.4;3.30 và 3.31              Trường...
1, 2, 3  Trang sau