Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Sản phẩm": 1
...các camera đó trên cùng một màn hình, bằng cách dùng thêm Bộ chia hình/ Bộ chuyển đổi hình ảnh, hoặc Multiplexer. Bô ''chia hình 4'' cho phép xem cùng lúc 4 camera. Bộ ''chia hình 9'' cho phép xem cùng lúc 9 camera. Bộ ''chia hình 16'' cho phép xem cùng lúc 16 camera. Bộ ''chuyển đổi hình...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...dùng thêm Bộ chia hình/ Bộ chuyển đổi hình ảnh, hoặc Multiplexer. http://tmpccc.com/uploads/Products/VN-CCT5.gif Bô ''chia hình 4'' cho phép xem cùng lúc 4 camera. Bộ ''chia hình 9'' cho phép xem cùng lúc 9 camera. Bộ ''chia hình 16'' cho phép xem cùng lúc 16 camera. Bộ ''chuyển đổi hình ảnh''...