Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
Công ty Xăng dầu khu vực II ndash TNHH một thành viên thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam được thành lập vào ngày 17/09/1975 trên cơ sở tiếp quản toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật của 3 hãng xăng dầu Shell Esso Caltex Từ ngày thành lập cho đến nay dù trong bất kể...