Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 1
...tạo được; như ông Phạm Thế Đức, là công nhân bậc cao (đã nghỉ hưu) về dò bể đêm của Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định, vốn làm việc liên tục và chuyên về công tác dò bể đêm từ thời Sài Gòn Thủy cục trước năm 1975.Nói tóm lại, để công tác khảo sát rò rỉ đạt hiệu quả, tức dò tìm đúng dòng nước rò...