Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tiêu chuẩn": 2
...PHỤ LỤC 2 (số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001) Để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dânđối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy; bảo vệ tính mạng, sức khỏecon người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ...
...quy định tại điểm b vàđiểm c khoản này. b)Hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức pháp luật và kiếnthức phổ thông về PCCC chung cho toàn dân. Nội dung và mức chi cho cáchoạt động này áp dụng theo Thông tư số 63/2005/TT-BTC ngày 8/8/2005 củaBộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử...
Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 16
Google luôn cho ra những tính năng mới, thu hút và cực kỳ sáng tạo. Đó cũng là lý do tại sao Microsoft luôn phải kiêng dè đối thủ này. Sau đây là một số chức năng ít được biết đến của dịch vụ tìm kiếm web thông dụng nhất hiện nay. Các chức năng tiện dụng 1 Tính toán Bạn có thể sử dụng chức năng...
...Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy, 15 năm “Ngày toàn dân phòng cháy cữa cháy”, 10 năm thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và 05 năm thành lập Sở Cảnh sát PC&CC TP. Hồ Chí Minh.Sáng ngày 10/9/2011 tại...
...50 năm Ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy 04/10/1961 04/10/2011 15 năm ldquo;Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy&rdquo 04/10/1996 04/10/2011 10 năm thực hiện Luật Phòng cháy chữa cháy 2001-2011 và 05 năm thành lập Sở Cảnh sát PC&CC...