Skins

Tìm kiếm

PCCC, Phòng cháy chữa cháy

Kết quả tìm kiếm trên "Tin tức": 2
...kế PCCC phải qua nhiều khâu do đó chúng tôi phải tìm kiếm chầu chực từng cán bộ để ký thật sự không cần thiết nên mất rất nhiều thời gian và tiền bạc Chúng tôi và nhiều chủ đầu tư khác ngày nào cũng chầu chực tại phòng thẩm duyệt của Sở Cảnh sát PCCC để chờ đợi nhưng mọi việc vẫn giẫm chân tại...
...mình đã làm thuê Viết ra như vậy để thấy rằng mối quan hệ thợ ông chủ là một mối quan hệ nhiều lớp và từ thợ trở thành ông chủ đòi hỏi thời gian tiền bạc và rất nhiều kinh nghiệm Ở hai cực của mối quan hệ ấy thì bản chất vị trí còn rõ ràng nhưng ở giữa mối quan hệ ấy và nếu cận trên thì một cá...